Σήμα Συλλόγου

Ο Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων και Ωρολογοποιών Ν. Λάρισας στην προσπάθειά του αφενός να προστατέψει τον καταναλωτή και αφετέρου να εξασφαλίσει και να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του Συλλόγου που δραστηριοποιούνται στο Ν. Λάρισας καθώς και να αναβαθμίσει τον κλάδο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την δημιουργία ΣΗΜΑΤΟΣ-ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ του Συλλόγου και δημιουργήθηκε από την καινούρια διοίκηση που ανέλαβε στις 23 Ιουνίου το 2005.
Το ΣΗΜΑ είναι σχήματος κυκλικού με αναγραφόμενα στοιχεία περιμετρικώς τις λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ-ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1966”.

Στο μέσον το έμβλημα του Συλλόγου απεικονίζει την Θεσσαλική Αθηνά Ιτωνία – Αρχαίο Θεσσαλικό νόμισμα (196-146 π.Χ.).

Η επιλογή του νομίσματος βασίστηκε στα στοιχεία που προσδίδει η παρουσία της Αθηνάς στο νόμισμα:
ΔΥΝΑΜΗ – ΣΟΦΙΑ – ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ που χαρακτηρίζουν τον κλάδο μας.

Χρ. Γουργιώτης